Underskrifter
 
Denna lista är sorterad på datum, nyaste först.
Om Du INTE finns på denna lista, kontrollera listan över overifierade signaturer.
Det finns 1697 verifierade underskrifter nu.
Nr Förnamn Efternamn Datum Bekräftad
11 Jan Wallén 2008-08-31 15:50:26 Ja
8 Cathrine Novotna 2008-08-31 14:30:20 Ja