Meny


 
 
 
 
se  Årsmöte
 
 

Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

för

Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige

 
Alla Rohus medlemmar inbjuds till riksorganisationens årsmöte

Tid: Lördagen den 12 September klockan 14.00, vecka 37, på HU-träffen.

Plats: Stjärnsund, på kursgården Stiftelsen Stjärnsund. Anmäl dig HÄR. Vägbeskriving HÄR.

Mötet pågår till dess förhandlingarna är klara. 

Dagordning


§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av justerare
§5 Mötets behöriga utlysande
§6 Verksamhetsberättelse
§7 Kassarapport
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Val av styrelse
§10 Val av firmatecknare
§11 Val av revisor samt revisorssuppleanter
§12Val av valberedning
§13 Fastställande av medlemsavgift för 2010
§14 Inkomna motioner
§15 Nästa årsmöte
§16 Övriga frågor
§17 Mötets avslutande
 
Möteshandlingar skickas ut separat under augusti månad.
 
 
 
 

Latest news


• Latest press-releases here.
• The Swedish Parliament voted against a human right by accepting the Proposal for a new School Law. Read more!
• Two major home education articles translated and published at HSLDA: Home Education at Stake in Court Case and The Family Who Has School in Their Living Room
• English translation available! Click the flag of your choice, under our banner images.
New video - Dan Pink about how the old model of motivation doesn't work anymore. Number two in the list.
• Check our YouTube-channel!
• It is now possible to donate to the work that Rohus does - read more here.