Meny


 
 
 
 
en  Välkommen > Om Hemundervisning > Vad Hemundervisning ÄR
 
 

Vad Hemundervisning ÄR


OBS - Hela denna avdelning gäller endast Skollagen från 1985!


Hemundervisning är...

... ett lagligt alternativ till utbildning i kommunal skola och friskola. Det kallas i skollagen för "utbildning på annat sätt".

... att uppfylla skolplikten! - på annat sätt. Skollagen kap. 3, 1§ säger: "Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom". Hemundervisade barn utnyttjar inte rätten att få utbildning i skola, utan blir undervisade på annat sätt. En rätt kan man alltid säga nej till, och välja ett annat alternativ.

... "utbildning på annat sätt" - som ger föräldrar större valfrihet att välja utbildning för sina barn, och liksom friskolor, sätter även denna alternativa utbildningsform "press" på den offentliga, de kommunala skolorna, att bli bättre i konkurrensen.

... ett mycket gammalt och beprövat sätt att undervisa sina egna barn, med mycket stöd och bekräftelse i forskning, dock ej i svensk forskning ännu.

... lätt att genomföra med mycket goda "resultat", både kunskapsmässigt och socialt. Läs mer om forskningen.

... ett fantastiskt alternativ för barn med både "speciella behov" och särbegåvning - barn som ofta har mycket svårt att i skolan få den uppmärksamhet de behöver.

... ett mycket miljövänligt alternativ, eftersom inga skolskjutsar, hämtningar, lämningar mm, behövs.

Läs mer i undersidorna.

Undersidor

 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen