Meny


 
 
 
 
en  Välkommen > Om Hemundervisning > Hemundervisning utomlands > Kunskapskontroll utomlands
 
 

Kunskapskontroll utomlands


England, Nya Zeeland, Australien och USA

I länder där det finns lång erfarenhet av hemundervisning (England, Nya Zeeland, Australien och i USA) har man slutat med kontroll av hemundervisningen beroende på att man tycker att kostnaderna för kontrollen inte står i proportion till antalet upptäckta problem.

Exempel: När lagen om hemundervisning stiftades i Oregon, USA år 1988 ingick ett krav på ett årligt standardiserat prov. Det fanns dessutom en regel som sade att om de hemundervisades testresultat hamnade bland de lägsta 15 procenten, så skulle hemundervisning inte beviljas fortsättningsvis. När lagen år 2003 skulle omformas, fanns inte ett enda fall rapporterat dittills, där ett hemundervisat barn pga detta tvingats börja skolan. I Oregon får dryga 15 000 barn hemundervisning. Den genomsnittlige hemundervisade uppvisar bättre resultat än 80 procent av skoleleverna. Kostnaden för dessa kunskapsprov var mycket hög. Av denna anledning försvann kravet på kontroll i den nya hemundervisningslagen i Oregon år 2003. (Källa: The Oregonian, 2003 enl. HSDLA)

Ett exempel från New York, USA på regler om bland annat kontrollen av hemundervisningen, finns HÄR - läs speciellt punkt (h).

Ett annat exempel från Storbritannien finns HÄR, direkt från brittiska regeringen - så enkelt det kan vara! 

Finland

De finska kommunerna är skyldiga att övervaka de hemundervisade barnens kunskapsnivå. I praktiken går det till så här: De hemundervisande familjerna kan under hela perioden (årskurs 1 till 9) välja mellan att göra standardiserade test, eller att visa upp barnets portfolio. Det förstnämnda är vanligast hos de familjer som hemundervisar på ett sätt som liknar skola, medan det sistnämnda är vanligast hos familjer som följer en individuell utvecklingsplan. Den ansvarige läraren träffar familjen en till två gånger per år, beroende på kommun. Inga prov är obligatoriska. (Källa: Finska hemundervisningsgruppen)

Norge

I Norge är kommunerna skyldiga att ha insyn i hemundervisningen. I praktiken fungerar det så här: Hemundervisningsfamiljerna får besök en till två gånger per år av en speciallärare (som känner till hemundervisning). Under besöket som tar ca två timmar visar familjen upp dokumentation från hemundervisningen. Om barnen följer skolans arbetssätt visar de t ex upp texter och genomgångna arbetsböcker. De barn som följer en individuell utvecklingsplan visar upp sin portfolio. Läraren skriver en rapport om mötet, rapporten läses och godkännes av föräldrarna och skickas sedan till kommunen. Om utbildningen inte anses god nog i något ämne, kan kommunen kräva att barnet gör prov i det ämnet. Inga prov är obligatoriska i årskurserna 1 till 9. (Källa: Christian Beck, professor i pedagogik, Oslo Universitet och NHUF)

 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen