Meny


 
 
 
 
en  Välkommen > Om Hemundervisning > Hemundervisning utomlands
 
 

Hemundervisning utomlands


  • Kanada: Officiell siffra 1996 är 17523 hemundervisade barn. Siffran är i ökande, hemskoleorganisationerna anger dagens siffror till 30.000-80.000. Befolkning: 31 miljoner.
  • England: Svårt att hitta siffror. Officiella siffror är 7.400-34.000 hemundervisade barn. Hemskoleorganisationen Education Otherwise säger 40.000-50.000. Ytterligare en siffra säger 150.000. Befolkning: 50 miljoner.
  • USA: 1985; 50.000 hemundervisade barn, inofficiell siffra. 1992: 300.000 hemundervisade barn, inofficiell siffra. 1995: 500.000-750.000 hemundervisade barn, officiell siffra. 1999: 850.000 hemundervisade barn, officiell siffra. 2003: 1,1 miljoner hemundervisade barn, officiell siffra. 2003: 2,1 miljoner hemundervisade barn, inofficiell siffra. Endast 30 procent anger religiösa skäl för sin hemundervisning - källa: Education Next (Winter 2009), en tidskrift publicerad av Stanford University. Befolkning: 300 miljoner.
  • Australien: 2007-2008: 1703 hemundervisade registrerade barn, men många oregistrerade. Källa: Sydney Morning Herald. Befolkning: 21.5 miljoner.
  • Finland: 2007: 380-400 barn. Källa: YLE1 och YLE2
  • I våra övriga nordiska grannländer är hemundervisning mycket mer välkänt, och har starkare stöd i sina lagar. Siffror kommer att redovisas. Anmärkningsvärt är att i våra grannländer finns inte begreppet "skolplikt" som ställer omyndiga barn ansvariga inför lagen. I våra grannländer finns däremot "utbildningsplikt", en plikt som åligger kommunen/staten. ("Skolplikt" finns för övrigt endast i Sverige och Tyskland.)


Tyskland

Tyskland är ett alldeles eget kapitel i ämnet hemundervisning. Lagar som stiftades under Hitler-Tyskland ("Reichsschulpflichtgesetz", 1938) är fortfarande i kraft i de flesta regionerna, men tydligen främst i Bayern.

Hemundervisning är de facto förbjudet i Tyskland, enligt dessa gamla lagar. Många familjer som velat hemundervisa har varit tvungna att fly landet, och flera har till och med undfått politisk asyl, bland annat i Canada och USA. I de värsta fallen, har "barnavårdsnämnden" (Jugendamt) - som på flera sätt fått större befogenheter än polisen - tvångsomhändertagit barn, beslagtagit familjers pengar och spärrat konton mm, endast på grund av att familjen valt att hemundervisa. Många föreningar finns, som på alla sätt försöker göra känt för omvärlden vad som egentligen händer i landet, och försöker få FN och EU-domstolen för Mänskliga Rättigheter att påverka Tyskland att förändra sina lagar så de överensstämmer med människorättsliga konventioner.

Det hela blir ännu märkligare när man konstaterar att en tysk familj med barn i tysk skola, som vistas utomlands en längre tid, uppmuntras av tyska regeringen att välja hemundervisning istället för att sätta barnen i landets skola! Citat (översatt) från distans-skolan ILS:

The ILS has been mandated by the German Ministry of Foreign Affairs to provide distance learning to German pupils all over the world, so that they can obtain German school-leaving qualifications. This offer is geared towards German parents who, for private or professional reasons, are planning a long stay abroad and face the dilemma of how to deal with their child’s educational needs, where there is no German school nearby or such a school proves to be unsuitable for their child. The ILS’s solution - take your child’s school with you. German families overseas making use of the ILS’s services also receive financial sponsorship from the German government.

Vi vill inte fokusera på problemen i Tyskland, men där är situationen så svår, att vi i alla fall vill omnämna den. En webplats som samlar information om denna situation är The Bremen persecution memorial site - läs mer där.

Här finns också att läsa ett dokument som lämnats in till Special Rapporteur of the Commission on Human Rights i FN, Professor Vernor Munoz Vilalobos, i februari 2006; man beskriver läget och vädjar till handling från högsta nivå.

Här kan du ladda hem dokumentet (pdf).

Undersidor

 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen