Meny


 
 
 
 
en  Välkommen > Om Hemundervisning > Hemundervisning i lagen
 
 

Hemundervisning i lagen

OBS - Hela denna avdelning gäller enbart Skollagen från 1985!


Sveriges skollag ingår i Svensk Författningssamling, SFS, och heter SFS 1985:1100 och skrevs 1985, och har förändrats i liten omfattning sedan dess. Lagen handlar om hur den allmänna utbildningen ska se ut, genomföras och skötas. Den allmänna utbildningen omfattar: "Förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt vissa motsvarande skolformer, nämligen särskola, specialskola och sameskola", med andra ord INTE hemundervisning. Man kan säga att skollagen egentligen inte handlar om hemundervisning.

I denna lag finns även något som kallas "utbildning på annat sätt". Alltså utbildning utanför, eller vid sidan av den allmänna utbildningen. I detta begrepp inryms hemundervisning.

Hemundervisning är ett lagligt alternativ


Klicka på bilden för att starta och pausa.
Navigera med knapparna. För att byta kapitel, använd  Det finns tre kapitel.

Denna presentation finns som nedladdningsbar film. Klicka ---> 
Denna presentation, plus annat material, finns som pdf-dokument. Klicka --->

Ansvar, "insyn" vs. "tillsyn" och utvärdering av hemundervisning


En djupare analys av ansvar, Skollagens begrepp "insyn" och "tillsyn", tillämpningen i praktiken och om utvärderingen av hemundervisning.

Klicka på bilden för att starta och pausa.
Navigera med knapparna. För att byta kapitel, använd

Denna uppläsning finns som nedladdningsbar film. Klicka ---> 

 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen