Meny


 
 
 
 
en  Årsmöte
 
 

Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

för

Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige

 
Alla Rohus medlemmar inbjuds till riksorganisationens årsmöte

Tid: Lördagen den 12 September klockan 14.00, vecka 37, på HU-träffen.

Plats: Stjärnsund, på kursgården Stiftelsen Stjärnsund. Anmäl dig HÄR. Vägbeskriving HÄR.

Mötet pågår till dess förhandlingarna är klara. 

Dagordning


§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av justerare
§5 Mötets behöriga utlysande
§6 Verksamhetsberättelse
§7 Kassarapport
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Val av styrelse
§10 Val av firmatecknare
§11 Val av revisor samt revisorssuppleanter
§12Val av valberedning
§13 Fastställande av medlemsavgift för 2010
§14 Inkomna motioner
§15 Nästa årsmöte
§16 Övriga frågor
§17 Mötets avslutande
 
Möteshandlingar skickas ut separat under augusti månad.
 
 
 
 

Senaste nytt


Ny video - Dan Pink om att den gamla modellen för motivation inte längre fungerar. Nummer två i listan.
• Kolla vår YouTube-kanal!
• Ny presentation: Hemundervisning historiskt till idag - om Förarbetena och Skollagen